Om oss

Svesab Security AB är ledande säkerhetsinstallatör i Stockholm. Vi är specialister inom inbrottslarm, kameraövervakning samt passersystem. Företaget startades 2009 av Micha Danèl med lång erfarenhet i larmbranschen, där han jobbat både med försäljning och installation.

Svesab har sedan starten haft ett nära samarbete med DSC inom larmsystem och har nu sedan 2 år tillbaka utökat portföljen med system från Jablotron. Inom kameraövervakning har vi specialiserat oss på TruVision, samt Dahua, vilka vi har djup kunskap om och gjort oss till en av deras största partner. Parakey och Axema är de passersystem vi jobbar med. Vi skräddarsyr och kundanpassar alla våra system för att uppfylla våra kunders önskemål och förväntningar.

Våra kunder består av små till medelstora företag, med vilka vi bygger långsiktiga samarbeten. Vårt samarbete bygger på förtroende, etik och moral. Efter noggranna behovsanalyser rekommenderar vi system efter kundens specifika behov utan att göra avkall på kvalitet, funktion, drift eller säkerhet. För att ytterligare säkra kvaliteten i våra installationer har vi nu två behöriga ingenjörer inom larm och kameraövervakning.

Vår kvalitetspolicy

01.

Alla på företaget har del i ansvaret för kvalitet

02.

Vi ska tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar

03.

Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring

04.

Våra säkerhetsinstallationer, anläggningar och vår service ska karaktäriseras av hög kvalitet

Vår miljöpolicy

Vi integrerar miljöhänsyn som en naturlig del av vår verksamhet, inom gränserna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Vi ser lagar och förordningar som minimikrav och strävar ständigt efter att förbättra de miljöeffekter vår verksamhet medför. Våra miljöprestationer är transparenta och tillgängliga för alla intressenter, inklusive kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Organisation

Vårt företag har idag en intern personal med hög teknikkompetens. När du samarbetar med oss kan du förvänta dig en personlig och nära relation med snabba beslutsvägar. Vi är baserade i Upplands Väsby och har kompetenta partners som täcker hela vår verksamhetsregion. Våra tekniker är lokalanknutna, vilket stärker vår service- och installationsorganisation och gör den heltäckande.

Etik

Svesab Security AB följer deklarationer och konventioner inom svensk lagstiftning om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Inom vår verksamhet prioriterar vi icke-diskriminering baserat på kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder och sexuell läggning. Vi förbinder oss att inte otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande av dessa skäl. Samma krav gäller även för våra leverantörer och underleverantörer.

Svesab Security AB

08-6225561

info@svesabsecurity.se