Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Stockholm. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Om Svesab Security

Vi är en branschledande leverantör

Svesab Security AB är en branschledande leverantör av säkerhetslösningar som förser företag, privatpersoner, myndigheter och föreningar med produkter dem behöver. Vårt företag grundades 2009 och är baserade i Stockholm. Vi är ett familjärt företag med 8 personer som jobbar för att ge er den bästa professionella säkerhetslösningen.

Varför Svesab Security

3 anledningar att välja oss

  

Långsiktiga samarbeten

Våra kunder består av små till medelstora företag, med vilka vi bygger långsiktiga samarbeten. Vårt samarbete bygger på förtroende, etik och moral.

  

Vi arbetar lokalt

Vi finns i Upplands Väsby och har kompetenta partners över hela regionen vi verkar inom. Alla våra tekniker har en lokal anknytning, vilket gör att vår service- och installationsorganisation blir komplett.

  

God etik är viktigt

Svesab Security följer de deklarationer och konventioner som undertecknats inom svensk lagstiftning avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt miljöhänsyn.

Partners & Leverantörer

Vi samarbetar med dessa företag

Behöver du säker övervakning?

Svesab Security AB är en branschledande leverantör av säkerhetslösningar som förser företag, privatpersoner, myndigheter och föreningar med produkter dem behöver.