Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Stockholm. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Kameraövervakning BRF Stockholm

Lättskött kameraövervakning för bostadsrättsföreningar

Har ni problem med inbrott i er bostadsrättsförening i Stockholm? Tyvärr är detta långt ifrån ovanligt. En bostadsrättsförening och hyresfastigheter är enkla mål för inbrottstjuvar då det finns många personer i omlopp och då man enkelt kan ta sig in obemärkt.

Genom vår tjänst kameraövervakning BRF Stockholm sätter ni er själva i förarsätet och får en lösning som både förhindrar framtida inbrott - och ökar trygghet och grannsämjan.

Kameraövervakning för er bostadsrättsförening i Stockholm skapar även sunda rutiner. Kamerorna kan användas som ett sätt att kontrollera exempelvis risk för snöras under vintern. Det sparar pengar och förhindrar skador på både person och egendom. Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert för kameraövervakning BRF Stockholm!


Övervakning av trapphus, parkeringsplatser, allmänna ytor och förråd

Kameraövervakning skapar trygghet i en BRF i Stockholm. Genom att sätta upp kameror så kan man både avskräcka och förhindra brott - och i efterhand också ge polisen bättre möjligheter att klara upp brott som exempelvis misshandel, skadegörelse, narkotikabrott eller inbrott. Dessa brott är inte ovanliga att se i anslutning till bostäder och en vanlig BRF i Stockholm är inget undantag.

Kameraövervakning BRF Stockholm i vår regi innebär att alla ytor där eventuella brott övervakas med hjälp av marknadens bästa kameror. Det gäller även utomhus och där exempelvis parkeringsplatser inkluderas. Av förklarliga skäl: bilar är alltid intressanta för ljusskygga personer - både att stjäla och att bryta sig in i. Även trapphus, förråd och allmänna ytor övervakas.

I många fall fungerar kameror som avskräckande. Man vet av hävd att dåligt upplysta platser är tilltalande för personer som säljer narkotika. Vetskapen om att kameror finns är avskräckande - och om brottet ändå begås så fångas det på film. Vi erbjuder alltid skräddarsydda lösningar för kameraövervakning för bostadsrättsföreningar. Hur ser det ur hos er, vilka behov och krav finns? Vi hittar garanterat den bästa lösningen för ökad trygghet i er BRF.

Behöver du hjälp kameraövervakning?

Så går det till när vi installerar kameraövervakning i din BRF

Hur går det till när vi installerar kameraövervakning i din BRF? Vi har alltid ett mål med vårt arbete och det är att skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vi ska erbjuda högkvalitativa tjänster och alltid erbjuda en färdig produkt som ligger i linje med kundens behov och krav. Det, i kombination med serviceavtal, skapar ett samarbete som håller sig långt in i framtiden. Är du i behov av kameraövervakning till er BRF i Stockholm så är följande steg de vi tar från start till mål:

  • Fri offert. Vi besöker er BRF och dokumenterar fastigheterna, allmänna ytor, förråd och exempelvis parkeringar. Vi sammanställer, baserat på dokumentationen, en kostnadsfri offert för dig att ta ställning till.
  • Installation. Nästa steg handlar om att installera alla kameror och samtidigt också gå igenom alla funktioner och vad du/ni behöver tänka på.
  • Uppföljning. Vi följer upp arbetet och ser över att allt fungerar som det ska. Inom serviceavtalet så finns även möjligheter att skapa förändringar i framtiden. Om exempelvis ombyggnationer sker så kan nya kameror sättas upp - eller befintliga sådana flyttas. Som kund så står dina behov i centrum!

Vilka regler gäller för kameraövervakning i en BRF i Stockholm

Får man som BRF ens välja kameraövervakning? Ja, det får man - men det handlar också om en balansgång. Det man ska veta är att alla människor har rätt till en personlig integritet som inte får kränkas. Denna ska ställas mot behovet av att exempelvis förhindra brott - eller utreda utförda sådana.

Det måste således finnas fog och anledning att installera kameror. Har ni haft problem med exempelvis skadegörelse, inbrott och narkotikaförsäljning i anslutning - och i - er BRF i Stockholm så motiverar detta definitivt kameraövervakning.

Viktigt är emellertid då att hitta en balans där kamerorna används endast i detta syfte och att det finns tydliga skillnader mellan allmänna ytor och hemmiljöer. Det bor, helt enkelt, människor i era fastigheter och deras privata sfär får inte kränkas.

Vi tar fram skräddarsydda lösningar som ligger inom ramarna för GDPR och som inte kränker den enskilde individens integritet. Genom att välja oss för kameraövervakning så garanteras ni en lösning som skapar säkerhet och trygghet - men som aldrig går över gränsen för den frihet vi alla har rätt till.


Löpande service och underhåll i bostadsrättsföreningar

Vårt mål är alltid att bygga upp långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vi vill utvecklas tillsammans med er BRF och skapa en symbios oss emellan. För att detta ska uppnås så ligger det naturligtvis i bådas intresse att allting fungerar som det ska. Därför blir regelbundet underhåll och service en viktig del av vårt jobb. Genom underhåll så ser vi till att alla kameror fungerar som de ska och servicen ger även den en avsevärt mycket längre livslängd.

Ser man till vårt serviceavtal så inkluderas även exempelvis ändringar och där nya behov kan skapa förändringar. Ni kanske bygger en ny parkering, ni kanske installerar solceller på taket - kameror ger en effektiv överblick av sådana - eller ni kanske skapar nya förråd? Nya behov kan kräva nya placering av befintliga kameror - eller helt nya sådana. Vi står alltid redo att hjälpa er att uppgradera er kameraövervakning för att möta era nya behov.


Kvalitets- och miljöpolicy

Vi har tagit fram en kvalitetspolicy som samtliga anställda följer. Detta innebär att alla inom vårt företag bär ansvaret för kvalitet och för att skapa de absolut bästa tjänsterna för våra kunder. En annan viktig punk handlar om förbättring: vi ska vinna kundernas förtroende genom ständig utveckling och förbättring.

I vårt kvalitetsdokument finns även skrivet att du som kund alltid ska få dina förväntningar överträffade. Alla våra anläggningar, installationer och service ska alltid vara av högsta möjliga kvalitet - in i varje detalj. Det är vårt mål inför varje uppdrag.

Miljön är även det en sak som ligger oss varmt om hjärtat. Inom ramarna för vad som är möjligt och rimligt rent ekonomiskt, ekologiskt och rent tekniskt så strävar vi alltid att minimera våra egna negativa avtryck på miljön. Att följa lagar och regler är givet - och för oss absolut minimum i denna fråga. Vi vill dra tåget framåt och gå i bräschen för hela vår bransch gällande en bättre miljö och ett bättre klimat.

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag