Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Stockholm. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Kameraövervakning för restauranger i Stockholm

Installation, service och underhåll av kameraövervakning för restaurang

Dags att skapa en större trygghet på din restaurang? Kameraövervakning är ett enkelt, effektivt och prisvärt sätt att skapa trygghet och säkerhet på en restaurang i Stockholm. Vi har tagit fram lösningar för många olika restauranger och vi hjälper gärna dig att - baserat på dina önskemål, krav och behov - skapa en skräddarsydd tjänst för din verksamhet och för dina lokaler.

Kameraövervakning i en restaurang i Stockholm handlar även om mer än bara trygghet. En kamera ger kontroll och kan effektivisera hela arbetsgången hos de anställda - exempelvis vid in- och utpassering samt vid ensamarbete. Låter det intressant? Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!


Skydda din restaurang i Stockholm med kameraövervakning

Stockholm är en storstad och med detta kommer också en ökad risk för brott. Äger du en restaurang så kan du också göra ditt yttersta för att freda lokalerna från inbrott. Genom kameraövervakning kan du som restaurangägare skapa en trygghet där Polisen - i händelse av inbrott - kan identifiera tjuven genom de videoupptagningar som finns sparade.

Vi har specialiserat oss på att skapa effektiva lösningar för våra kunder gällande kameraövervakning. Kamerorna är top of the line gällande kvalitet och vi ser alltid till att de är väl synliga - men utan att de interfererar i er inredning eller verksamhet i övrigt. Kameraövervakning är även avskräckande. En kamera får en tjuv att tänka både en och två gånger innan han försöker något - och mest troligt så väljer han också att avstå sitt smutsiga värv.

Med våra lösningar inom kameraövervakning i Stockholm så är din restaurang en trygg och säker plats. Det garanterar vi.

Behöver du hjälp kameraövervakning?

Installation av kameraövervakning steg för steg

Vi går igenom lite kring hur det ser ut när du kontaktar oss för kameraövervakning i din restaurang i Stockholm. Följande steg visar processen från start till mål:

  • Kostnadsfri offert. Du kontaktar oss och vi åker ut till din verksamhet för en undersökning av lokalerna. Då denna är färdigställd erhåller du en offert som du i lugn och ro kan ta ställning till.
  • Du går vidare med oss. Vi skickar våra tekniker och påbörjar installationen av alla kameror.
  • Vi går igenom hur allting fungerar. Det är din verksamhet - och du ska givetvis vara insatt i hur kamerorna fungerar. Du - och övrig personal - får en grundläggande utbildning på plats.
  • Vi testar allting. Vi kontrollerar systemets funktioner och säkerställer att allt är i sin ordning innan vi lämnar över en tryggare restaurang i dina händer.
  • Uppföljning. Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder. I detta ligger regelbunden service och underhåll som en given punkt. Vi följer alltid upp hur allting fungerar och etablerar ett tätt samarbete med dig som kund.

Kameraövervakning restaurang Stockholm – regler och tillstånd

Gäster på en restaurang i Stockholm har en personlig integritet och de vill sällan bli övervakade. Detta är något som ska ställas mot ditt behov - som restaurangägare - i att skapa säkrare lokaler och få en tryggare arbetsmiljö. Det handlar om en avvägning som måste göras. Om du som restaurangägare anser att det väger tyngre att skapa säkerhet och att du därför anser att kameraövervakning är nödvändig i dina lokaler så är det din rätt att sätta upp sådana.

Men, du måste också följa de lagar och regler som finns inom GDPR. Vi hjälper dig gärna med detta och skapar en lösning som A) ger dig säkerhet och B) ger dina gäster den personliga integritet de har rätt till att känna. Konkret kan detta innebära att kameror riktas mot speciella delar av lokalen - entrén, mot platsen där en kö bildas och mot kassan - snarare än mot de öppna delar där dina gäster sitter och äter.


Spara tid och pengar med ett serviceavtal

En rekommendation är att du även tecknar i ett serviceavtal i samband med att du väljer våra lösningar för kameraövervakning av din restaurang. Genom ett sådant så får du en hållbar lösning där våra tekniker underhåller kamerorna och genomför regelbunden service. Detta innebär att du slipper oönskade kostnader och att du slipper lägga en massa onödig tid om någonting inte skulle fungera som det ska. Vi ser, genom våra serviceavtal, till att skapa ett bättre flöde i din verksamhet och gör din redan lönsamma investering än mer lönsam.

Ni ska ha den service som er verksamhet kräver och inom vårt serviceavtal så inkluderas även justeringar och förändringar för att möta nya krav som ställs. Vi vill svara mot kundens nya krav och behov - inte mot hur de såg ut tidigare. Det är en viktig del i vårt serviceavtal.


Kvalitets- och miljöpolicy

För att säkerställa kvalitet så har vi tagit fram en gedigen kvalitetspolicy som vi hela tiden arbetar mot. Målet är att ständigt ta kliv framåt och utvecklas som företag. Kvalitetspolicyn säger bland annat följande:

  • Samtliga anställda har en del i ansvaret för kvalitet.
  • Vi ska nå kundens behov och överträffa deras förväntningar.
  • Ständig och oavbruten förbättring är nyckeln till att vinna kundens förtroende.
  • Våra säkerhetsinstallationer, anläggningar och den service vi erbjuder ska alltid karaktäriseras och präglas av högsta kvalitet - i varje led.

Vår miljöpolicy är framtagen i syfte att eftersträva en bättre värld och miljö. Vi ska minimera våra negativa avtryck på miljön inom vad som är tekniskt möjlig, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Att följa de lagar och regler som finns är givet - och absolut minimum för oss: vi strävar alltid efter att gå i bräschen i dessa viktiga frågor. Transparens är viktigt i denna fråga. Kunder, leverantörer och myndigheter ska kunna följa oss på ett enkelt sätt i dessa frågor och se att vi håller vad vi lovar.

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag