Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Mälardalen. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Passersystem

Passersystemet spelar en central roll i personflödet i en verksamhet. Det kan vara både egen personal, kunder, leverantörer och andra som har behov av smidig tillgång till lokaler och resurser på ett kontrollerat sätt, samtidigt som åtkomsten enkelt skall kunna begränsas eller helt förhindras för icke behöriga. Svesab har sedan starten arbetat med att ersätta nyckeln med ett kort för säker och enkel hantering vid öppning av dörrar. Parakey, Axema och Exma är de systemen vi jobbar med idag, och är stolta att vara med i utvecklingen av dessa svenska system.

Affärsfolk går genom passerspärrar

Service och underhåll

För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Därför erbjuder Svesab serviceavtal med olika innehåll för att svara mot just Era behov och kunna hjälpa Er som kund. Målet är alltid att Ni skall ha den service som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa den ursprungliga funktionen, men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på anläggningen.

En man övervakar flera bildskärmar för säkerhetssystem

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag

Behöver du hjälp med passersystem?