Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Mälardalen. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Kameraövervakning

Svesab erbjuder ett komplett sortiment av produkter och tjänster från utvalda ledande partners. En kamera kan ofta lösa uppgifter där vi själva inte räcker till, men allt oftare använder vi kameror som en naturlig del i att skapa en trygg, säker och effektiv verksamhet. Utöver att dokumentera, larma och verifiera oönskade händelser, erbjuder dagens moderna kamerateknik nya möjligheter att effektivisera och förenkla rutiner samt arbetsuppgifter. Det kan vara inpassering i garage, indikera risk för snöras, ledsagning av ensamarbetande m.m. Tekniken möjliggör också att se i miljöer där det tidigare varit omöjligt tex. i totalt mörker.

En övervakningskamera mot en svart husgavel

Service och underhåll

För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Därför erbjuder Svesab serviceavtal med olika innehåll för att svara mot just Era behov och kunna hjälpa Er som kund. Målet är alltid att Ni skall ha den service som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa den ursprungliga funktionen, men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på anläggningen.

En man övervakar flera bildskärmar för säkerhetssystem

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag

Behöver du hjälp kameraövervakning?