Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Mälardalen. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Larm

Ett inbrott leder nästan alltid till stora konsekvenser ifråga om verksamhetsstörningar och produktionsbortfall. Ofta drabbas även tredje part, vilket påverkar kundrelationer och varumärket. Dessutom skapar det en stor otrygghet och osäkerhet hos personalen vilket kan påverka trivsel, sjuktal m.m. Av dessa skäl ställs idag hårda krav på skalskydd och larm i de flesta verksamheter, där kan Svesab bidra med sin långa erfarenhet att ta fram rätt lösning.

De larmsystem vi idag använder är bla. DSC, Jablotron och AJAX, men vi har även kunskap om de flesta system på marknaden då vi har lång och gedigen erfarenhet.

Grundpaket hemlarm från 499:- i 24 månader!

En styrenhet för larm på en vit vägg

Service och underhåll

För att säkerställa en anläggnings funktion och livslängd är det viktigt med ett regelbundet underhåll. Därför erbjuder Svesab serviceavtal med olika innehåll för att svara mot just Era behov och kunna hjälpa Er som kund. Målet är alltid att Ni skall ha den service som verksamheten kräver. Det innebär dels att säkerställa den ursprungliga funktionen, men också att identifiera förändringar i verksamheten och dess omgivning som ha påverkan på anläggningen.

En man övervakar flera bildskärmar för säkerhetssystem

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag

Behöver du larm?