Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Stockholm. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

System för kameraövervakning av butik i Stockholm

Få en bra överblick med kameraövervakning i butiken

Dags att skaffa en större säkerhet och trygghet i din butik? Tyvärr är man som butiksägare i Stockholm exponerad för risker i att bli rånad eller där man ser att snatterier bär höga kostnader. Risken för skadegörelse ska också nämnas. Hur mycket pengar kostar ett nytt fönster? Genom vår tjänst kameraövervakning butik Stockholm kan ni säkra er butik och skapa en trygghet för personalen - samtidigt som ni också sparar många kronor genom att kamerorna förhindrar brott.

Vi har lång, gedigen vana inom säkerhetsbranschen och vi samarbetar endast med de större leverantörerna av produkter som kameror och larm. Detta i kombination med vår kunskap och förmåga att skräddarsy lösningar utifrån kundens unika behov gör oss till det självklara valet för din kameraövervakning butik Stockholm. Kontakta oss redan idag så sammanställer vi en kostnadsfri offert.


God brottsförebyggande effekt med kameraövervakning

Att sätta upp övervakningskameror i en butik i Stockholm handlar väldigt mycket om att agera preventivt. Det finns en brottsförebyggande aspekt som väger tungt i frågan om att installera eller inte installera övervakningskameror. På samma sätt som ett klistermärke som varnar för inbrottslarm hemma hos privatpersoner kan få en tjuv att tänka om så kan en uppsatt kamera göra det i en butik. Många stölder sker som en frukt av slumpens skördar - tillfället gör tjuven - och genom att använda kameraövervakning så kan ett brott förhindras innan det ägt rum.

Om det skulle ske en stöld så ger kamerorna en bättre möjlighet för polisen att kunna identifiera och lagföra den skyldige. Som anställd i en butik så är man ofta ensam och man kan vara exponerad för stora risker - i synnerhet under sena kvällar. Kameran ger en trygghet även i den frågan - en rånare hinner tänka både en och två gånger innan, och förhoppningsvis helt tänka om. Kameror kan även effektivisera arbetet och vara ett bra sätt att exempelvis ledsaga vid ensamarbete.

Behöver du hjälp kameraövervakning?

Kameraövervakning butik Stockholm – så går det till

Vi har genom åren hjälp många butiker och affärer - och företag inom andra branscher - med kameraövervakning i Stockholm. Vårt företag har alltid som mål att lämna högkvalitativa jobb bakom oss och att alltid ha långtgående samarbeten med våra kunder framför oss. Här tänkte vi gå igenom lite hur det ser ut från start till mål om du anlitar oss för en kameraövervakning butik Stockholm:

  • Du kontaktar oss. Vi kommer ut till din butik och lyssnar in på dina önskemål, ser över lokalerna och alla andra viktiga faktorer - skyltfönster, placering av butiken och så vidare.
  • Offert. Vi gör en behovsanalys och sammanställer de fakta vi samlat in. Detta ligger till grund för den kostnadsfria offert du erhåller.
  • Du accepterar - vårt jobb tar vid. Vi installerar alla kameror - två behöriga ingenjörer inom larm- och kameraövervakning finns i vår styrka - och ser till att du får en solid genomgång av hur allting fungerar samt hur hela upplägget ser ut.
  • Vi följer upp. Vår resa har bara börjat. Vi följer alltid upp arbetet och ser till att hålla en god kontakt med dig som kund. Du kan även, som många andra, lösa vårt serviceavtal - något som garanterar regelbundet underhåll och service av dina kameror.

Kombinera med larm och passersystem

Vi är ett heltäckande företag inom säkerhetsbranschen och vi har vår expertis inom alla frågor som rör våra klienters säkerhet. Vilket konkret kan innebära att du anlitar oss för hjälp med kameraövervakning i din butik i Stockholm - men där vi, efter en behovsanalys, även ser att andra detaljer kan göra skillnad i säkerheten.

Här kan vi nämna att exempelvis larm är ett utmärkt sätt att ytterligare höja säkerhetsnivån. Larm i kombination med kameraövervakning ger trygghet och för anställda i butik - som ofta arbetar ensam - så kan man också gå till jobbet och känna sig lugn och säker. Vi samarbetar med stora, väletablerade aktörer både inom larm och kameraövervakning och garanterar lång livslängd och säkra lösningar oavsett produkt.

Passersystem är även det en detalj som kan vässa upp säkerheten. Vem har tillträde in till vad? Genom ett passersystem skapar ni ett bättre flöde på arbetsplatsen och kan effektivt stänga ute obehöriga samtidigt som behöriga smidigt kan ta sig in i mer känsliga delar av era lokaler. Exempelvis där kassan förvaras.


Regler för kameraövervakning

Får jag sätta upp övervakningskameror i min butik i Stockholm? Den frågan möter vi dagligen och svaret är att det får du definitivt. Men, det måste också finnas skäl till varför du gör det. Syftet med kameror är att säkerställa en trygghet och en säkerhet - och att agera preventivt genom att, via kameror, förhindra brott. Om ett brott sker så kan även kamerorna ge en enklare väg till att identifiera den skyldige.

Men, detta ska även vägas mot den enskilde individens rätt till integritet. Det handlar om att hitta en balans mellan när - och var - det är okej att använda kameror och när det kan vara kränkande att filma. Att exempelvis ha en kamera vid entrén och kassadisken är okej - men att installera kameror i provrummen är det givetvis inte. Dessutom så måste man också tänka på vad det inspelade materialet ska användas till. Du som butiksägare ska kunna använda dina kameror för att se om exempelvis en stöld har ägt rum - och av vilken. Du ska inte använda samma kameror för att se hur städarna sköter sitt jobb eller om dina anställda följer alla sina uppgifter till punkt och pricka.

Där måste man hitta en balans och göra en avvägning kring vad som är etiskt försvarbart. Vi hjälper dig gärna med att hitta en lösning som ligger i linje med de lagar och regler som finns - exempelvis GDPR - för kameraövervakning i butik i Stockholm.


Miljömedvetet företag

Vi är ett företag som tar vårt ansvar i viktiga frågor som etik, moral och miljö. Gällande det senare så arbetar vi efter en gedigen miljöpolicy som innebär att vi alltid ska försöka gå i bräschen och visa vägen för andra företag. Vi ska dra loket i denna viktiga fråga. Att följa lagar och regler är absolut minimum och det absolut minsta vi gör.

Vi försöker alltid att välja det mest miljövänliga alternativet då det är ekonomiskt rimligt, ekologiskt motiverat och möjligt rent tekniskt. Samtidigt så är vi transparenta i denna fråga. Intressenter - kunder, myndigheter och exempelvis investerare - ska enkelt kunna följa upp vårt miljöarbete och se att vi håller det vi lovar.

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag