Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Stockholm. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

System för kameraövervakning av företag i Stockholm

Trygga ditt företag med certifierad kameraövervakning

Upplever du att företaget och era lokaler känns otrygga och där exempelvis en uppenbar inbrottsrisk finns? Har ni mycket värdesaker inom ramarna av er verksamhet? Genom att välja oss så skapar ni trygghet.

Vår tjänst kameraövervakning företag Stockholm är utvecklad för att erbjuda företag en ökad säkerhet, ge de anställda trygghet och för att samtidigt också effektivisera verksamheten. Det senare innebär att kameror kan implementeras i er verksamhet och användas i syfte att skapa en smidigare arbetsgång - exempelvis genom öppning av grindar, dörrar och som ledsagning vid ensamjobb.

Kameraövervakning för företag i Stockholm är en tjänst som kommer med många fördelar och vi kan alltid anpassa lösningen efter era krav, önskemål och behov. Vi samarbetar endast med marknadsledande producenter och leverantörer. Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert för er framtida kameraövervakning företag i Stockholm.


Övervakning av kontor, industri, lager och övriga ytor

Oavsett vilken bransch ert företag är verksamma inom - eller hur era lokaler ser ut - så kan vi hjälpa er att hitta en bra lösning vad gäller kameraövervakning. Vi kan installera kameror i allt från kontor och vidare till industrier och lager. I detta ligger även exempelvis övriga ytor som kan behöva bevakas i syfte att skapa trygghet och säkerhet - parkeringar, grindar och runt exempelvis stängsel. Allt detta i linje med GDPR och de lagar och regler som finns inom Dataskyddsförordningen. Vi skapar trygghet, men utan att kränka den enskilde individens integritet.

Kameraövervakning i vår regi skapar trygghet för dina anställda, den försvårar för inbrottstjuven - och fungerar rent avskräckande - och samtidigt så skapar den lösningar för en mer effektiv arbetsgång. Vi är experter på att ta fram lösningar som skräddarsys efter varje kunds unika behov. Hur ser det ut på ert företag? Vi besöker er gärna och lämnar en kostnadsfri offert på en lösning som passar er verksamhet och era lokaler.

Behöver du hjälp kameraövervakning?

Kameraövervakning företag Stockholm – steg för steg

Intresserad av kameraövervakning företag Stockholm? Vi står redo att hjälpa er att skapa trygghet, öka säkerheten och samtidigt också erbjuda kameror som kan effektivisera hela er verksamhet - exempelvis i samband med ensamarbete och ledsagning via våra kameror. Vi anpassar tjänsten efter era behov och ni kan även addera exempelvis larm och annat som komplement till de kameror vi monterar. Vi har en väl genomtänkt arbetsordning för nya kunder och följande steg visar hur den ser ut:

  • En initial kontakt sker. Du kontaktar oss - lämpligen via formuläret på sidan - och vi bokar in ett besök på ert företag där vi tittar närmare på era behov, er verksamhet och hur era lokaler ser ut. Därefter skapar vi en offert som baseras på den lösning vi anser vara bäst.
  • Vi installerar kamerorna. Steg två är installation och den sker av utbildade installatörer som har lång vana av detta arbete. Vi sätter in er i hur allting fungerar.
  • Drift. Vi kör igång er anläggning och ser att allting fungerar som det ska.
  • Underhåll och vidare kontakt. Vi har alltid som mål att skapa långsiktiga samarbeten och att alltid lämna efter oss jobb av högsta kvalitet. Givetvis är både underhåll och vidare kontakter en viktigt del i detta. Du kan när som helst kontakta oss vid frågor i framtiden!

Övervakning inomhus och utomhus

Alla företag har olika behov och baserat på detta så kommer också behovet av hur kameraövervakningen ser ut att bli väldigt olika. Vissa företag behöver kameror inomhus och exempelvis vid portarna samt vid mer känsliga områden. Andra företag har ett större behov av kameraövervakning mot exempelvis stängsel, grindar och mot parkeringen. Oavsett vilka behov ni har så kan vi hjälpa er att hitta rätt lösning.

Det viktiga med kameraövervakning är att man hittar en balans mellan syftet som finns - att exempelvis skapa trygghet och säkerhet - mot den enskilde individens rätt till personlig integritet. Vi hittar alltid lösningar som ligger i linje med de lagar och regler som finns inom exempelvis GDPR och Dataskyddsförordningen. Detta oavsett om det handlar om kameror inomhus eller utomhus.


Smidigt serviceavtal för kontinuerligt underhåll

Vår verksamhet bygger på att skapa samarbeten som sträcker sig över en längre tid. Vi startar alltid en resa tillsammans med våra kunder. En stor del av detta handlar om vårt serviceavtal som innebär att ett regelbundet underhåll av de produkter och kameror vi installerar inkluderas. Underhållet leder till längre livslängd och där mindre problem direkt kan korrigeras. Ett fel på en kamera kan innebära en svag punkt i hela säkerhetssystemet.

Serviceavtalet innebär även att ändringar är möjliga att göra. Ditt företag kanske växer och behöver i och med detta utöka er kameraövervakning även till andra platser i era lokaler och inom närliggande områden - parkeringen exempelvis. Vi kan alltid möta upp nya behov, oavsett hur dessa ser ut. Vårt serviceavtal borgar för ett långt samarbete oss emellan. Precis som det ska vara.


Vanliga frågor om kameraövervakning

Här sammanställer vi några vanliga frågor om kameraövervakning och ger genom detta en bättre bild av vad det innebär och vad man ska tänka på.

Får jag använda kameraövervakning i mitt företag i Stockholm?

Ja, så länge det inte strider mot GDPR och Dataskyddsförordningen. Grundregeln är att det ska finnas fog för att sätta upp kameror och att detta ska ställas mot den personliga integriteten. Var kamerorna placeras och under exempelvis vilka tider inspelning sker är två frågor att svara på.

Vilka kameror använder ni?

Vi samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer som exempelvis Truvision och Dahua och detta i kombination med vår egen spetskompetens gör oss till det bästa alternativet för att ta ett krafttag om er säkerhet.

Vem sköter installationen av övervakningskamerorna?

Vi har två stycken behöriga ingenjörer inom larm och kameraövervakning som alltid är närvarande i samband med att en nyinstallation sker.

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag