Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Mälardalen. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Om oss

Din ledande säkerhetsinstallatör i Mälardalen

Övervakningskamera på en glasvägg
Skyskrapa

Vår historia

Svesab Security AB är ledande säkerhetsinstallatör i Mälardalen. Vi är specialister inom inbrottslarm, kameraövervakning samt passersystem. Företaget startades 2009 av Micha Danèl med lång erfarenhet i larmbranschen, där han jobbat både med försäljning och installation.

Svesab har sedan starten haft ett nära samarbete med DSC inom larmsystem och har nu sedan 2 år tillbaka utökat portföljen med system från Jablotron. Inom kameraövervakning har vi specialiserat oss på TruVision, samt Dahua, vilka vi har djup kunskap om och gjort oss till en av deras största partner. Parakey och Axema är de passersystem vi jobbar med. Vi skräddarsyr och kundanpassar alla våra system för att uppfylla våra kunders önskemål och förväntningar.

Våra kunder består av små till medelstora företag, med vilka vi bygger långsiktiga samarbeten. Vårt samarbete bygger på förtroende, etik och moral. Efter noggranna behovsanalyser rekommenderar vi system efter kundens specifika behov utan att göra avkall på kvalitet, funktion, drift eller säkerhet. För att ytterligare säkra kvaliteten i våra installationer har vi nu två behöriga ingenjörer inom larm och kameraövervakning.

Vår kvalitetspolicy

  

Alla på företaget har del i ansvaret för kvalitet

  

Vi ska tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar

  

Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring

  

Våra säkerhetsinstallationer, anläggningar och vår service ska karaktäriseras av hög kvalitet

Vår miljöpolicy

Miljöhänsyn är en naturlig del av vår verksamhet, inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Föreskrifter i lagar och förordningar är minimikrav i vår verksamhet och i vår strävan efter att kontinuerligt förbättra de effekter som vår verksamhet har på miljön. Resultatet av vårt miljöarbete ska vara öppet och tillgängligt för alla intressenter bland kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Etik

Svesab Security följer de deklarationer och konventioner som undertecknats inom svensk lagstiftning avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt miljöhänsyn. Inom vår verksamhet lägger vi stor vikt vid att inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder, sexuell läggning, eller att av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Samma krav som vi ställer på oss själva gäller även de leverantörer och underleverantörer som vi anlitar.

Organisation

Svesab Securitys organisation består i dag av egen personal med mycket hög teknikkompetens. Samarbete med oss innebär ett personligt och nära samarbete med snabba beslutsvägar. Vi finns i Åkersberga och har kompetenta partners över hela regionen vi verkar inom. Alla våra tekniker har en lokal anknytning, vilket gör att vår service- och installationsorganisation blir komplett.

Affärsfolk går igenom passerspärrar