Professionell installation av säkerhetssystem

Välkommen till Svesab Security, ledande leverantör av säkerhetssystem i Stockholm. För oss innebär säkerhetsteknik en kombination av inbrottslarm, passersystem samt kameraövervakning, där alla delar enkelt ska kunna användas och administreras.

Specialister på CCTV i Stockholm

Låt oss installera CCTV åt dig!

CCTV är en förkortning av Closed-Circuit Television och översatt till svenska så handlar det om klassiska övervakningskameror. CCTV har under de senaste åren kommit att bli en mer självklar lösning för företag, butiker, affärer och exempelvis BRF:er som vill skapa en större trygghet och säkerhet. CCTV förhindrar brott och gör samtidigt utförda sådana enklare att lösa genom att gärningsmän kan identifieras via det inspelade materialet.

Vi är experter på CCTV och behöver du hjälp med att skapa en säker arbetsplats i Stockholm så står vi redo att hjälpa dig med att skapa en lösning baserad på dina behov och förutsättningar. CCTV Stockholm är något som leder till ett tryggare samhälle - och vi är ett av de ledande företagen i branschen. Kontakta oss redan idag så ser vi över dina behov och förutsättningar för CCTV Stockholm och lämnar en kostnadsfri offert för dig att ta ställning till.


Varför ska man använda sig av CCTV?

Stockholm - och Sverige i stort - har blivit mer osäkert. Brottsligheten ökar och polisen har bristande resurser. I många fall så måste man ta säkerhetsfrågan i egna händer och just CCTV är ett effektivt sätt för företagare, butiksinnehavare och BRF:er i Stockholm att skapa större trygghet.

Genom att sätta upp övervakningskameror så kan man lättare identifiera brottslingar i efterhand - och man kan även se att en stor fördel med CCTV handlar om det preventiva. Vetskapen om att det finns övervakningskameror får brottslingar att avstå från att genomföra det brott de tänkt sig att begå. Oavsett om det handlar om rån, om ett inbrott, om skadegörelse eller om exempelvis narkotikabrott.

En annan fördel med CCTV Stockholm är att du som företagare kan implementera lösningen i din egen verksamhet och skapa ett bättre arbetsflöde. Kameror är utmärkta att använda som exempelvis ledsagare vid ensamarbete. I kombination med exempelvis larm och passersystem kan CCTV hjälpa dig att skapa en effektiv och säker arbetsmiljö.

Behöver du hjälp kameraövervakning?

Effektiv övervakning av hem, kontor, butiker, lager, industrier m.m.

CCTV Stockholm i vår regi innebär att du som företagare, butiksinnehavare eller privatperson kan skapa en ökad trygghet. Vi har lång vana av att hjälpa företag i alla branscher och i alla tänkbara storlekar att hitta rätt lösning för övervakning med kameror. Utöver detta så kan vi även visa upp referenser från både fastighetsägare, BRF:er och villaägare i Stockholm. Genom CCTV kan vi hjälpa kontor, lager, industrier och olika butiker med att komma till bukt med stölder och med annan brottslighet.

En stor fördel med CCTV Stockholm handlar om det avskräckande. Intervjuer med tidigare kriminella talar ett tydligt språk: vet man om att ett ställe är övervakat med kameror så svalnar intresset och man väljer att avstå från att exempelvis bryta sig in eller råna någon.

Vi har gedigen vana av CCTV och vi utgår alltid från kundens unika behov och förutsättningar. Hur ser dina lokaler ut, vilka känsliga områden finns - parkeringen, entrén, portarna etc - och vilka problem upplever du i din dagliga verksamhet. Vi hittar alltid lösningar och vi gör detta utan att tappa vare sig den etiska eller moraliska kompassen: den personliga integriteten och rätten till denna vägs alltid in innan vi påbörjar installationen av CCTV i Stockholm.

Helhetslösningar med larm och passersystem

Att man genom att använda CCTV kan skapa en större säkerhet och ökad trygghet råder det inga tvivel om. Med hjälp av kameror kan du avstyra brott, upptäcka att sådana sker och samtidigt i efterhand hjälpa polisen att identifiera brottslingen. Men, inga system är perfekta och i vissa fall kan man behöva komplettera CCTV Stockholm med andra lösningar.

I vår behovsanalys vänder vi på alla stenar i syfte att skapa den största säkerheten - inom en rimlig kostnad och inom budget - för våra klienter. Detta kan innebära att CCTV kompletteras med exempelvis larm och/eller passersystem. Vi skapar alltid skräddarsydda helhetslösningar som baseras på kundens unika behov och där alla faktorer tas med i beräkningen.

Genom exempelvis passersystem kan ditt företag dessutom skapa ett bättre arbetsflöde och spara både tid och pengar. Vi berättar gärna mer och förklarar närmare hur en helhetslösning framtagen av oss ser ut - och hur du tjänar på att välja en sådan.


Vanliga frågor om CCTV

Fråga: Får jag använda CCTV i Stockholm?

Ja, det får du. Oavsett om du väljer CCTV till ditt företag, till lagerlokalen, till kontoret, till butiken eller till det egna hemmet så är det ett val möjligt att göra. Samma sak för en BRF. Men, det handlar också om en avvägning där din säkerhet och trygghet ska ställas mot den personliga integriteten.

Var kamerorna sätts upp är en avgörande fråga och samma sak gäller under vilka tider du filmar. Givet är också att frågan om vad filmerna ska användas till ska besvaras. Att använda CCTV för att se om exempelvis en stöld sker är okej - att se att lokalvårdaren jobbar effektivt är det inte. Vi är experter på att hitta rätt lösningar och balans i dessa frågor.

Fråga: Varför välja er för CCTV?

Vi är experter på allt som rör säkerhetslösningar och vi arbetar endast med de bästa produkter som marknaden har att erbjuda. Utöver detta så behandlar vi alla kunder unikt och skräddarsyr lösningar efter behov och inte enligt färdiga paket. Vi skapar alltid långsiktiga samarbeten och vi följer upp - och möter - de nya behov du som kund kan tänkas ha i framtiden.


Kvalitet och miljö

Vi tar vårt ansvar för en bättre värld. Genom en genomarbetad miljöpolicy så ser vi till att gå i bräschen i vår bransch och vi vill leda tåget mot en bättre värld. Vår miljöpolicy stipulerar att vi alltid ska välja det bästa alternativet för miljö och klimat då det är ekonomiskt rimligt, ekologiskt motiverat och tekniskt möjligt att göra så. Vi vill göra skillnad!

Gällande kvalitet så garanterar vi alltid högsta möjliga sådan i samband med att vi anlitas. Vi är ett företag där alla tar ansvar - i alla led - för att skapa högkvalitativa lösningar till bästa möjliga priser för våra klienter. Vi arbetar aktivt med utveckling och vi ser till att våra anställda alltid ligger i framkant gällande utbildning i denna snabbt rörliga bransch. Att välja oss är att välja den säkra vägen till ökad säkerhet.

Leverantörer

Vi samarbetar med följande företag